Jana Van Den Bossche respecteert en beschermt de privacy van bezoekers op haar website. De website is zodanig opgebouwd dat u ons kunt bezoeken zonder uw gegevens prijs te geven. Alle informatie die wij van en over u verzamelen bij uw registratie of informatie aanvraag zullen alleen worden gebruikt voor communicatie doeleinden tussen Jana Van Den Bossche en de persoon in kwestie. Deze informatie is nodig voor onze support medewerkers om u te kunnen identificeren als u ons contacteert voor informatie of ondersteuning.


Jana Van Den Bossche zal geen gegevens, persoonlijke namen of domeinnamen, vrijgeven of gebruiken voor andere doeleinden dan het communiceren met bezoekers van zijn website. Een uitzondering wordt gemaakt zodra wij vermoeden dat een wet wordt overtreden, bij discriminerende uitlatingen, of andere niet volgens humanitaire reglementen wordt gehandeld.

Jana Van Den Bossche eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Bij het zich inschrijven van een evenement georganiseerd door Jana Van Den Bossche of waar aanwezig, verklaart de persoon in kwestie zich akkoord met het feit dat deze kan gefotografeerd of gefilmd worden. Jana Van Den Bossche behoudt zich ook het recht om dit materiaal naar eigen goeddunken te gebruiken op haar eigen website of als promotiemateriaal. Dit materiaal zal niet verkocht of te leen gegeven worden aan derden, maar ten alle tijden eigendom blijven van Jana Van Den Bossche.

Als gevolg van de wet op de privacy van 8 december 1992, heeft iedereen het recht om gegevens (of beeldmateriaal) met betrekking tot zijn eigen persoon of zijn/haar minderjarige kinderen, van deze site of uit het gegevensbestand aan te passen of verwijderen. Dit kan mits een schrijven gericht aan Jana Van Den Bossche, Kerkhofstraat 57 te 2627 Schelle.